2ND PRIZE IN UNNIVERSE PMU AWARDS 2019

Master Mỹ Mỹ đoạt giải Á Quân 1 trong cuộc thi tìm kiếm tài năng toàn cầu

Success isn’t final, failure isn’t fatal: it’s the courage to continue that counts”

(Thành công không phải là kết quả cuối cùng, thất bại cũng không phải đường cùng, bạn can đảm đi tiếp mới là điều quan trọng nhất)

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline
Hotline
Khuyến mãi