KÈM 1:1 VỚI MASTER MỸ MỸ

KHÓA HỌC KÈM 1:1 VỚI MASTER MỸ MỸ / 1:1 COURSE WITH MASTER MỸ MỸ

Đối tượng học viên / Students : 

I/ CÁC KHÓA HỌC / COURSES :

1. Khóa học sợi siêu thực hairstroke / Hairstroke course : 

 

2. Khóa Học Phun Chân Mày / Eyebrow Tattoo Trainning Course :

3. Khóa Học Phun Môi / Lip Blush :

 

II. LÝ THUYẾT TRONG KHÓA HỌC / THEORY OF PMU COURSE

 

II /THỜI GIAN HỌC / TIME

III/ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO HỌC VIÊN / POLICY FOR STUDENTS

 

IV/ YÊU CẦU / REQUEST

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline
Hotline
Khuyến mãi